СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

By February 13, 2017Uncategorized

Сургалтын хөтөлбөрийн онцлог

  • Дэлхийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоодын Нийгэмлэг / WFTGA / ээс боловсруулсан сургалтын хөтөлбөртэй бөгөөд энэ нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн бүрэн ЦОГЦ хөтөлбөр юм.
  • Сургагч багш нар нь Дэлхийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоодын Нийгэмлэг / WFTGA / ийн сургагч багш нарыг бэлтгэх сургалтыг төгссөн бөгөөд аялал жуулчлалын салбарт хөтөч-тайлбарлагчаар 17-с дээш жил ажиллаж байгаа туршлагатай , хариуцлагатай хамт олноос бүрдсэн.
  • Онолын мэдлэгийг 50-60% ийн бодит дадлага хичээлүүдээр батжуулдаг.
  • Сургалтын хөтөлбөр нэг нэгнээсээ уялдан гардаг, хоорондоо харилцан хамаарал бүхий шаталсан модулиар явагддаг.
  • Сургалтанд оролцогчидыг урьдчилан хийсэн ярилцлагын үндсэн дээр шалгаруулж авдаг бөгөөд энэ нь сургалтыг илүү үр дүнтэй болгодог.
  • Сургалтанд оролцогчдын 90 орчим хувь нь шууд ажлын байртай болох санал хүлээн авдаг.
  • Сургалтанд оролцогч нар МХТХолбооны гишүүн болохыг хүсвэл эхний жилийн гишүүний төлбөрөөс 100 хувь чөлөөлөгдөж холбооны зүгээс зохион байгуулж байгаа аливаа хөтөлбөр арга хэмжээ, уралдаан тэмцээн, нийгэм соёл, хүмүүнлэгийн арга хэмжээнд оролцох боломжтой болдог.
  • Сургалтанд оролцогчдын судалгаанаас / 2006 оноос хойш / харахад хөгжилтэй, найрсаг, хүнлэг, ХАМТ ОЛОН болж олон жил нөхөрлөж аялал жуулчлалын салбарт хамтдаа ажиллаж, сурч, хөгждөг.
  • Хувь хүний хувьд амьдралд нь хэрэг болох олон чухал ур чадварыг эзэмшиж, туршлага олж авдаг.
  • Өөрийгөө нээж чаддаг. Илтгэх урлаг, биеэ авч явах байдал зэрэгт суралцдаг.
Mongolian tour guide training