БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

By February 13, 2017Бидний тухай
 1. Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбооны Тэргүүн & ТУЗ дарга Т.Баянжаргалан – “Грийн бридж тур” захирал
 2. Удирдах зөвлөлийн гишүүн : Д.Ариунаа – “Boojum expeditions” захирал
 3. Удирдах зөвлөлийн гишүүн : О.Тулга – “ Nomadic Trails” захирал, tour leader
 4. Удирдах зөвлөлийн гишүүн: Я.Гантөмөр – “Mongolia trails” захирал tour leader
 5. Удирдах зөвлөлийн гишүүн: А.Батбаяр – “Mongolia Trekking” захирал ,tour leader
 6. Удирдах зөвлөлийн гишүүн: А.Бямбадорж – Tour leader
 7. Удирдах зөвлөлийн гишүүн: Х.Сугар –“ Mongolian ways” аяллын менежер
 8. Гүйцэтгэх захирал: Б.Ишбалжир – “Mongol khan expeditions” -захирал, tour leader
 9. Ажлын алба: М.Нарангэрэл – “Nomadic trails” аяллын менежер
 10. Ажлын алба : Б.Мөнхбат – tour leader
 11. Ажлын алба : Э.Орхон – “Ар монгол трэвэл”  аяллын менежер