СУРГАГЧ БАГШ-Б.МӨНХБАТ

By February 15, 2017СУРГАГЧ БАГШ

2005 онд Цэрэн турс компанид хөтөч орчуулагчаар ажиллаж, аялал жуулчлалын салбар дахь гараагаа эхэлсэн. ХУИС-ийг 2007 онд англи хэлний багш мэргэжлээр төгссөн.

2006 онд Монголын мэргэжлийн хөтөч тайлбарлагчдын холбооны Хөтчийн техник, анхан шатны мэдлэг сургалтыг дүүргэснээс хойш Номадик экспедишнз Монголиа, Монголиа экспедишнз, Бат тур, Нью жуулчин, Степ Номад компаниудад аяллын хөтөч орчуулагчаар, 2013 оноос АНУ-ын Overseas Adventure Travel компанид аяллын тур лидерээ р ажиллаж байна.

2006 онд Монголын Хөтөч Тайлбарлагчдын холбооны “Өсөх ирээдүйтэй аяллын хөтөч”,

2009 онд Номадик экспедишнз компанийн “Оны шилдэг хөтөч”,

2009 онд Монголын Хөтөч Тайлбарлагчдын холбооны /тухайн үеийн нэршлээр/ “Оны шилдэг аяллын хөтөч”,

2014, 2015 онуудад Overseas Adventure Travel компанийн “Оны шилдэг тур лидер” – р тус тус шалгарч байсан.

Leave a Reply