СУРГАГЧ БАГШ Б.ИШБАЛЖИР

By February 20, 2017СУРГАГЧ БАГШ

Музейн арга зүйч-Аялал жуулчлалын зохион байгуулагч мэргэжлээр Соёлын дээд сургуулийг 1996-2000 онд суралцаж төгссөн.

2000 оноос хөтөч тайлбарлагчын ажлыг тасралтгүй хийж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд АНУ ын аялал жуулчлалын Geographic Expeditions компаны аялалын ахлагчаар ажиллаж мөн улсын болон олон улсын чанартай аялалуудад зохион байгуулагчаар оролцож байсан туршлагатай.

2003 оноос Монголын Хөтөч тайлбарлагчдын холбооны сургагч багшаар тогтмол ажиллаж байгаа. Холбооны дэргэдэх сургалтын төвийн зүгээс зохион байгуулсан сургалтуудад багшлахын зэрэгцээ орон нутгийн хөтөч нарт зориулсан сургалтанд сургагч багшаар оролцож мөн хөтөч-тайлбарлагчийн зэрэглэл олгох шалгалтанд шүүгч багшаар оролцож байсан.

2012 онд Байгаль Орчин Аялал жуулчлалын яамны “Аялал жуулчлалын тэргүүний ажилтан” тэмдгээр шагнагдсан. Мөн Хөтөч тайлбарлагчдын холбооны шилдэг сургагч багш, Geographic Expeditions компаны шилдэг аялалын ахлагчаар 2 удаа шалгарч байсан.

Leave a Reply