СУРГАГЧ БАГШ М.НАРАНГЭРЭЛ

By February 20, 2017СУРГАГЧ БАГШ

Эрх зүйч, бизнесийн удирдлагын менежер мэргэжилтэй тэрээр  аялал жуулчлалын салбарт 2001 оноос Газарчин дээд сургуулийн бизнесийн эрх зүй, аялал жуулчлалын эрх зүй, зочид буудлын эрх зүй зэрэг хичээлийг заан ажлын гараагаа эхэлсэн .

2003 оноос Монголын Аялал Жуулчлалын Холбооны дэргэдэх сургалтын төвийн менежерээр ажиллах хугацаандаа анхны хөтөч-тайлбарлагчийн сургалтаа зохион байгуулсан.

2005 оноос Монголын Хөтөч тайлбарлагчдын холбооны менежерээр  одоог хүртэл ажиллаж байна.

Тэрээр тус салбарт хөтөч тайлбарлагчийн сургалтаас гадна 2003 оноос хойш тасралтгүй   USAID –TCI төсөлд гэр баазын сургагч багш, Mercy Corps – Говийн санаачлага, Хөдөөгийн агро бизнесийг дэмжих хөтөлбөр, USA-Итгэл сангийн  орон нутгийн зөвлөхөөр ажиллан аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд болон нутгийн иргэдэд зориулсан олон удаагийн сургалт семинарыг зохион байгуулсан сургагч багш юм.

2012 онд Байгаль Орчин , Аялал жуулчлалын сайдын тушаалаар “Аялал жуулчлалын тэргүүний ажилтан” тэмдгээр шагнагдсан.