Сургагч багш нарын сургалтын гэрчилгээ гардуулах ёслол

By November 19, 2018home

Дэлхийн Хөтөч-Тайлбарлагчийн Холбоодын Нийгэмлэгийн албан ёсны

Үндэсний Сургагч Багш нарын гэрчилгээ гардуулах ёслол

Тус Хөтөч-Тайлбарлагчдын Холбоо нь 2018 оны 4-р сарын 20- ноос 5 -р сарын 01 хооронд “Дэлхийн Хөтөч тайлбарлагчдын Холбоодын Нийгэмлэг” болон “Дэлхийн Банкны дэргэдэх Эдийн Засгийн Экспортыг Дэмжих Төсөл”-ийн хамтаар “Үндэсний Сургагч Багш” бэлтгэх сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

Сургалтын Үр дүнд:

• WFTGA ийн Монгол Улс дах Үндэсний сургагч багш нар 12 багшид батламж гардуулав

• WFTGA ийн сургагч багш нарын жагсаалтанд байршина.

• WFTGA ийн сургалтын хөтөлбөрийг ашиглах эрх үүснэ.

• Монгол Улсын Аялал Жуулчлалын Салбарт ажиллах аяллын хөтөч тайлбарлагч нар олон улсын стандарт хөтөлбөрийн дагуу суралцаж, мэдлэг ур чадвараа ахиулна.

• Дэлхийн аялал жуулчлалын салбар дах Монгол Улсын нэр хүнд өснө

• Жуулчдын сэтгэл ханамж өндөр болно

 

2018 оны 11 сарын 02-д УБ хотноо, Занабазарын нэрэмжит Дүрслэх Урлагийн Музей-д тухайн сургалтын”Гэрчилгээ гардуулах ёслол”-г зохион байгууллаа.

Тус сургалтанд өөрсдийн өндөр чадвараа гарган багшилсан Сургагч Багш Iris Barry болон Viola Lewis багш нартаа баярлалаа.

Special thanks to our respected Trainers Mrs. Iris Berry and  Mrs. Viola Lewis.

Leave a Reply