Түүх, Археологийн сургалт амжилттай болж өндөрлөлөө.

By March 30, 2019home

Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбооноос аяллын хөтөч тайлбарлагч /АХТ/ нарт зориулсан Түүх, Археологийн сургалтаа 2019 оны 3 дугаар сарын 16, 17, 18, 19-ний өдрүүдэд ШУА-ийн Түүх, Археологийн хүрээлэнтэй хамтран амжилттай зохион байгууллаа.
Нийт 20 цагийн сургалтаар Монголын түүхийг үечлэн аяллын хөтөч тайлбарлагчийн мэдэх шаардлагатай мэдлэгийг хураангуйлан олгож, Монгол орноос олдсон археологийн гол гол олдворуудын талаар танилцуулсан юм.
Сургалтанд нийт 78 хүн хамрагдсан бөгөөд Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбооны “Аяллын Хөтөч Тайлбарлагчийн Ур Чадвар” олгох үндсэн сургалтанд хамрагдсан оролцогчдод 10% хөнгөлөлт үзүүлсэн юм.
Сургалтын үеэр хог хаягдлын асуудалд ухамсартай хандаж, нэг удаагийн хэрэглээний хуванцар сав, аяга хэрэглэхээс татгалзахыг уриалсан бөгөөд бидэнтэй хамтран ажиллаж хоггүй орчинг бүрдүүлж сургалтанд хамрагдсан бүх аяллын хөтөч тайлбарлагч, компаний төлөөлөл нартаа МХТХолбоо гүн талархал илэрхийлье.

Leave a Reply