МОНГОЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧДЫН ХОЛБОО

Монголын Аялал Жуулчлалын Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоо нь 2003 оноос хойш жил бүр зохион байгуулж буй “Хөтөч Тайлбарлагчийн Ур Чадвар Олгох “ сургалтаа  зохион байгуулах гэж байна.

АХТ ур чадвар олгох сургалт:

Бүртгэл : 2019 оны “Аяллын хөтөч тайлбарлагчийн ур чадвар олгох” сургалтын бүртгэл түр хаагдсан байна.

10 сард дараагийн сургалтын тов гарна.

Палеонтологи, Геологийн Сургалт:

Бүртгэл : 2019 оны 4 дүгээр сарын 11 дуустал.

 

Хээрийн аяллын сургалт:

Бүртгэл : 2019 оны 4 дүгээр сарын 19 дуустал.

 

Анхны тусламжийн сургалт:

Бүртгэл : 2019 оны 4 дүгээр сарын 25 дуустал.

 

Холбоо барих:

www.mptga.org

info@mptga.org

phone: 99168741

Тус холбооны сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг хэсэгчлэн болон бүхлээр нь зөвшөөрөлгүй ашиглахыг хориглоно.